Úsáid Giuirléid FocloirGaeilge.ie ar do Shuíomh (Widget)

Is féidir leat an foclóir a chur ar fáil ar do shuíomhsa. Leis an ngiuirléid (widget), is féidir le do chuairteoirí cuardaigh a dhéanamh go díreach ar FocloirGaeilge.ie. Ní ghá duit ach an giota cód a iontráil ar do leathannach.

An Ghiuirléid 300x250


Cur an chód seo thíos i do leathannach HTML laistigh de <body></body>.

<!-- cuardach www.focloirgaeilge.ie -->
<script type="text/javascript" src="http://www.focloirgaeilge.ie/scripts/widget/widget_300x250_ga.js"></script>
<!-- deireadh - cuardach www.focloirgaeilge.ie -->

An Ghiuirléid 180x150


Cur an chód seo thíos i do leathannach HTML laistigh de <body></body>.

<!-- cuardach www.focloirgaeilge.ie -->
<script type="text/javascript" src="http://www.focloirgaeilge.ie/scripts/widget/widget_180x150_ga.js"></script>
<!-- deireadh - cuardach www.focloirgaeilge.ie -->

Ba bhreá liom a chloisteáil má tá an ghiuirléid in úsáid agat ar do shuíomhsa. Seol rphost chuig eolas@focloirgaeilge.ie leis an nasc!