oráiste
  • ainmfhocal
    • [fruit] orange
    Bailí
  • aidiacht
    • orange
    Bailí