dul i bhfeidhm ar dhuine
  • briathar
    • to impress a person
    Bailí
    Sainmhíniú: tionchar dearfach a imirt ar dhuine nó a chothú i nduine i leith a thuairime ar dhuine eile nó ar rud eile